Członkostwo w Stowarzyszeniu WCTAP

Przynależność do World Chen Xiaowang Association jest formą nobilitacji i potwierdzenia naszego zaangażowania w praktykę chen taijiquan wg przekazu mistrza. Jest pierwszym krokiem na drodze do dostąpienia przywileju zaproszenia do tzw. wewnętrznego kręgu 'tudi' - najblizszych uczniów mistrza.
Aby zostać członkiem WCTAP należy spełnić poniższe wymagania;

  • pełnoletność
  • minimum roczny staż treningowy
  • udział w seminariach prowadzonych przez Mistrza
  • wypełnienie deklaracji członkowskiej
  • przestrzeganie zasad określonych w 'Kodeksie zasad postępowania adeptów taijiquan rodziny Chen'


Członkostwo jest bezpłatne. Pobierana jest tylko jednorazowa opłata przy wydaniu legitymacji członkowskiej.

Jeśli spełniasz ww warunki i pragniesz zostać członkiem WCTAP wypełnij poniższy formularz

Deklaracja członkowska WCTAP

Po potwierdzeniu, otrzymasz pocztą legitymację członkowską i znaczek 'pin' z logo stowarzyszenia.

Pytania i informacje
Jarosław Jodzis tel. 693647364
wctap@chentaiji.pl