Certyfikaty chen taijiquan

Idea
Coraz wiecej osob zaczyna nauczac chen taijiquan i troska o zachowanie jakosci i standardu przekazu jest jak najbardziej pożądana. Mistrz CXW na prosby uczniow, wprowadza mozliwosc uzyskania certyfikatu potwierdzajacego poprawnosc i standard wykonywania/nauczania poszczegolnych form stylu.
Ideą mistrza jest sprawdzenie, egzaminowanie znajomosci poszczegolnych form i potwierdzanie poprawności stosownym certyfikatem. 

Taki certyfikat bedzie respektowany w całej swiatowej organizacji WCTA.
Mistrz zamierza traktowac to z pełna powaga i wymagajaco, inaczej nie bedzie to miało zamierzanego oddziaływania.

Zasady certyfikacji

  • Pierwszym tematem do certyfikacji są formy chansi gong wraz z zhan zhuang (stanie i umiejetnosc poprawnej korekty partnera)
  • Dopiero w kolejnych podejściach możemy wybrać dowolną inną forme do certyfikacji.
  • Kazda forma bedzie egzaminowana pod kątem obowiazujacego ją standardu, tj zasad ruchu i postawy, tempa, płynności, fajin itp.
  • Będzie wykonywana od poczatku do konca, pojedynczo lub 2-3 osoby w zal. od liczby egzaminowanych.
  • Spełnienie wszystkich wymagan w przedziale 8-10 w skali 1-10 zalicza egzamin i otrzymujemy wspomniany certyfikat.
  • Ocena w przedziale 6-8, daje warunkowy certyfikat i po 3 latach musi byc on ponowiony.
  • Certyfikat dotyczy tylko pojedynczej formy (to tak jak zaliczenie przedmiotu na egzaminie na uczelni)
  • Jednorazowo można przystąpić do certyfikacji 2 form.
  • Koszt uzyskania pojedyńczego certyfikatu to 150 euro.
  • W przypadku niepowodzenia nie płacimy (choc jesli bedzie za dużo nieodpowiedzialnych podejść, mistrz może wprowadzić opłatę takze za sam fakt egzaminowania, to w sumie cenna lekcja prywatna, jasno określająca nasze ew. błedy wykonania)

Egzaminy nie sa obowiazkowe. Tylko osoby które chcą się poddac takiej weryfikacji, do tego przystepuja.
Oczywiscie tworzy to pewnego rodzaju presję dla osób nauczających, aby uzyskac takie potwierdzenie, szczegolnie jesli inni instruktorzy już to zrobią.
W ramach struktury WCTAP, też stopniowo bedziemy promowac i eksponowac instruktorów z certyfikatem.
Egzaminy będą w miare potrzeby, organizowane na każdym seminarium z mistrzem.

Czas mistrza jest cenny i aby uniknąć nieodpowiedzialnych podejść do egzaminu, powinniśmy skonsultować nasz zamiar z przedstawicielem mistrza lub w perpektywie, z dowolną osobą posiadajacą certyfikat, do którego aspirujemy.

Nauczanie w ramach WCTAP
Osoby już nauczające w ramach Wctap, posługujace sie w promocji szkoły logo, imieniem i wizerunkiem mistrza Chen Xiaowanga, stopniowo powinne uzyskać certyfikat przynajmniej w podstawowym zakresie nauczania w przeciągu kilku lat, aby mieć za sobą autorytet i potwierdzenie standardu nauczanych form przez mistrza.

Osoby które, chcą dopiero rozpocząć nauczanie pod patronatem stowarzyszenia, z pełnym wsparciem wizerunkowym, są zobligowane do podstawowego zakresu certyfikacji. 
W dalszym ciagu obowiazuja też zasady funkcjonowania i powstawania nowych szkół pod patronatem WCTAP opisane w "Zasadach"

Zakresy certyfikacji

podstawowy: formy chansigong, laojia yilu lub 19 i 38 form (1 stopień instruktorski) 
podstawowy rozszerzony: jw. plus laojia erlu, szabla, miecz (2 stopien instruktorski)
nauczycielski: jw. plus xinjia yilu, włócznia , halabarda (1 stopien nauczyciel taijiquan)
nauczycielski rozszerzony: jw. plus xinjia erlu, tuishou (2 stopień nauczyciel)
profesjonalny: jw. plus dwie szable i dwa miecze (mistrz nauczyciel)