Zasady funkcjonowania

 Zasady działania WCTAP

 1. WCTAP działa z upoważnienia mistrza Chen Xiaowanga poprzez wyznaczonych przez niego formalnych przedstawicieli.
 2. Funkcjonowanie WCTAP oparte jest na zasadach określonych w 'Kodeksie zasad postępowania adeptów taijiquan rodziny Chen' oraz ramach prawa obowiazującego w Polsce.


1. Członkostwo

Przynależność do World Chen Xiaowang Association jest formą nobilitacji i potwierdzenia naszego zaangażowania w praktykę chen taijiquan wg przekazu mistrza. Jest pierwszym krokiem na drodze do dostąpienia przywileju zaproszenia do tzw. wewnętrznego kręgu 'tudi' - najblizszych uczniów mistrza.
Aby zostać członkiem WCTAP należy spełnić poniższe wymagania;

 • pełnoletność
 • minimum roczny staż treningowy
 • udział w seminariach prowadzonych przez Mistrza
 • wypełnienie deklaracji członkowskiej
 • przestrzeganie zasad określonych w 'Kodeksie zasad postępowania adeptów taijiquan rodziny Chen'


Członkostwo jest bezpłatne. Pobierana jest tylko jednorazowa opłata przy wydaniu legitymacji członkoskiej.

2. Używanie wizerunku mistrza Chen Xiaowanga, oraz nazwy i logo WCTA.

 Są to atrybuty prawnie chronione. Prawo do ich użycia w promocji własnej szkoły i treningów mają tylko osoby upoważnione.
Upoważnienie jest w formie pisemnej wystawiane i podpisane przez przedstawiciela Mistrza. Upoważnienie mogą uzyskać osoby które:

 • są członkami WCTAP
 • prowadzą własną szkołę majacą prawne umocowanie (legalność w sensie działalności gospodarzczej)
 • jeśli chcą usamodzielnić prowadzony przez siebie oddział już istniejacej w ramach WCTAP szkoły, powinny mieć zgodę również jej założyciela.
  (ew. w przypadkach ewidentnego łamania przez niego zasad 'Kodeksu rodziny Chen" może to nie być wymagane.
 • aktywnie uczestniczą w podnoszeniu swoich kwalifikacji (udział w seminariach z mistrzem i innymi nauczycielami z jego linii przekazu)

 
Prawo do posługiwania się ww. atrybutami jest bezpłatne. 
Może być ono odebrane w przypadku łamania zasad postępowania "kodeksu rodziny Chen"
Posługiwanie się tymi atrybutami w prowadzenia własnych serwisów internetowych, wiąże się z obecnością w portalu głównym WCTAP, gdzie podawany jest kontakt  do serwisu i prezentowana jest sylwetka osoby prowadzacej szkołę.
Możemy też korzystać z wszelkich informacji, artykułów i opisów podawanych w serwisie WCTAP, oraz kopiować je do swoich serwisach (podając źródło i autora). Uzyskujemy również dostęp do internetowego biultynu chen taijiquan.
Wiąże się to z uczestnictwem w kosztach utrzymania serwisu (do uzgodnienia z osobą redagującą) 

Nazwa szkoły, lub stowarzyszenia będących pod patronatem WCTAP powinny być zawsze podawane w nagłówku własnego serwisu internetowego, jako główne. Nazwa WCTAP nie może pełnić takiej roli. Logo stowarzyszenia dołączamy podlinkowane do głównego serwisu WCTAP.