Akademia chen taijiquan


             Akademia Chen Taijiquan  jest programem szkoleniowym powołanym przez Jarosława Jodzisa i Marka Balińskiego w ramach "World Chen Taijiquan Association-Poland" dla osób pragnących studiować i w przyszłości nauczać stylu Chen Taijiquan wg. przekazu Mistrza Chen Xiaowanga. 
Celem Akademii jest utrzymywanie wysokiego standardu nauczania, mobilizowanie studentów i instruktorów do ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy.
W ramach Akademii planujemy cykliczne spotkania i warsztaty treningowe przygotowujące do egzaminów.  
Wspólny trening, wymiana poglądów i doświadczeń umożliwi powstanie uczącej się razem, mocnej i zintegrowanej kadry instruktorskiej. 
Egzaminy i certyfikaty będą przeprowadzane i wydawane przez Mistrza  Chen Xiaowanga we współpracy i współudziale przedstawicieli Międzynarodowej Federacji Wushu.  
Docelowo będziemy dążyć do tego, aby w ramach WCTAP treningi były prowadzone tylko przez osoby z certyfikatem.  
 
            Idea Akademii jest jeszcze częściowo w fazie projektu. Założenia oraz program zostały zaakceptowane przez Mistrza  Chen Xiao Wanga.   
W przyszłości Akademia może przekształcić się w filię powstającego w Chinach University of Taijiquan, którego prowadzenie zaproponowano Mistrzowi Chen Xiaowangowi.