deklaracja

Deklaracja członkowska WCTA-P


WORLD CHEN XIAOWANG TAIJIQUAN ASSOCIATION POLSKA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA WCTAPNiniejszym deklaruję chęć przystąpienia do Stowarzyszenia World Chen Xiaowang Taijiquan Association Polska. Zapoznałem sie z warunkami członkostwa i akceptuję zasady funkcjonowania organizacji.