Artykuły archiwum

Wywiady i artykuły z mistrzem Chen Xiaowang
zobacz - Mistrz Chen Xiaowang/ publikacje

Inne artykuły:

 1. Certyfikaty taijiquan - Egzamin w Luhacowicach
 2. U źródeł taijiquan - Trening w Chenjiagou
 3. Ceremonia kowtow - Mistrz Chen Xiaowang przyjmuje "tudi"
 4. Taijiquan - happy together - J. Jodzis
 5. Trening z Chen Yingjunem w Lanskoronie - Jagoda Kunikowska
 6. Taijiquan - nowe fakty nt. powstania- K. Dynarowicz
 7. Chiny  2009 -  ponowne kow tow
 8. Rozpoznanie istoty treningu taijiquan - J.Jodzis
 9. Yang Luchan w Chenjiagou- J. Jodzis
 10. Sztuka nauczania - wykład mistrza Chen X.Wanga
 11. Bariery w treningu taijiquan
 12. Poszukiwanie mistrza - J. Jodzis
 13. Pięć poziomów umiejętności w taijiquan - mistrz Chen Xiaowang
 14. Mistrz Chen Xiaoxing w Polsce - relacja z imprezy