Kodeks Moralny rodziny Chen

WU DE (Cnoty wojownika)

Kodeks rodziny Chen jest przewodnikiem zasad postępowania dla praktykujacych taijiquan wg rodzinnego przekazu. Zasady wude (cnoty wojownika) zawsze były wysoko cenione i praktykowane w rodzinie Chen. Postępowanie w zgodzie z tymi zasadami kształtuje pozytywe cechy charakteru. Daje też mocną moralną i psychiczną podstawę, do zachowania spokojnego umysłu, godności i stabilności.
Jest ważnym aspektem w praktyce "taiji yang shen gong" - taiji sztuka doskonalenia życia

12 głównych cech, które powinniśmy kształtować

 1. duan - godność, dostojeństwo
 2. jing - szacunek
 3. zheng - szczerość, prostolinijność
 4. ren - uprzejmość, życzliwość
 5. gong - prawość
 6. yi - sprawiedliwość, praworządność
 7. hao - szlachetność, otwartość
 8. yong - odwaga
 9. zhong - lojalność
 10. xin - oddanie, wiara
 11. cheng- sumienność, zaangażowanie
 12. de - moralność, etyka


12 zakazów - cech i działań niegodnych

 1. Xie - szkodliwe dla zadrowia, negatywne w celach i metodach praktyki
 2. Fan -  kontakty ze złymi ludźmi i działaniami
 3. Huai - popełnianie przestępstw kryminalnych
 4. Diao - niegodziwość, łajdactwo
 5. Hua - podstępność, przebiegłość
 6. She - pożądanie luksusu, marnotrastwo
 7. Zha - popełnianie oszustw
 8. Feng - gwałtowność w mowie i działaniu
 9. Bei - niska moralność, degeneracja
 10. Jian - hipokryzja, brak honoru, zdrada
 11. Kuang - arogancja i bezmyślny upór
 12. E - występność, zdeprawowanie, złe intencje w działaniach


20 wskazówek i ostrzeżeń

 1. Nie dyskredytuj umiejętności innych ludzi
 2. Nie obawiaj sie silnych i nie poniżaj słabych
 3. Miej odwagę przeciwstawić się złu
 4. Nie popełniaj czynów zabronionych prawem
 5. Nie poszukuj piękna i pustej estetyki w praktyce taijiquan
 6. Nie bądź porywczy, impulsywny
 7. Nie popisuj się swoimi umiejętnościami na ulicy
 8. Nie przystępuj ani nie twórz band i ulicznych gangów
 9. Nie pożądaj komfortu
 10. Nie bądź próżny i zarozumiały
 11. Nie konfrontuj się z porywczymi ludźmi
 12. Nie prezentuj swoich możliwości ignorantom
 13. Nie schlebiaj bogaczom i nie poniżaj biedaków
 14. Nie nabywaj cennych rzeczy zdobytych niegodnie
 15. Nie ulegaj zmysłowym pożądaniom
 16. Nie unikaj spłaty swoich długów
 17. Nie działaj na szkodę publiczną ani osób prywatnych
 18. Nie pożądaj wysokich stanowisk dla wysokiej pensji
 19. Nie popełniaj okrywającej cię wstydem, zdrady
 20. Nie marnuj czasu, który możesz poświęcić na praktykę


Dwie maksymy przyświecające praktyce taijiquan

"Dobrzy ludzie praktykują taijiquan, rozwijają umiejętności i moralne cnoty 'wude' (cnoty wojownika) dla zdrowego ciała, spokojnego umysłu i pożytku dla społeczeństwa. To jest podstawowym celem sztuki Taiji Rodziny Chen. (Sztuki Doskonalenia Życia)"

-----------------------------------------------------------------------------------------

" Źli ludzie, zdobywają siłę i umiejetność walki ze złą intencją, aby poniżać innych i plądrować ich mienie, co jest zdecydowanie potępiane przez zasady taiji rodziny Chen."

------------------------------------------------------------------------------------------

Uwagi dotyczące praktyki taijiquan

Trudno jest praktykować taijiquan bez rozwijania poczucia szacunku. Brak szacunku prowadzi do arogancji i nieuprzejmośći wobec Nauczycieli i przyjaciół, oraz niechlujstwa i niedbałości w stosunku do swego ciała. Jak można praktykować Taiji bez respektu w sercu?
Nie powinniśmy być porywczy i zapalczywi praktykując taijiquan. Porywczość zawsze prowadzi do kłopotów. Unikajmy jej zarówno w działaniu jak i w słowach, rozwijając Konfucjańska uprzejmość i dobre maniery. Zewnętrzna porywczość zawsze przynosi stratę wewnątrz nas.
Unikajmy próżności i zarozumialstwa w praktyce taijiquan, ponieważ prowadzi to do nieuniknionej klęski.
Stare powiedzenie mówi " istnieją niebiosa ponad niebiosami i są mistrzowie nad mistrzami"
Ktoś kto jest skromny i ma pokorę, może nauczyć się wiele od innych skłonnych podzielić się swoją wiedzą, jeśli tylko ma otwarty umysł.
Powinniśmy z wielką uważnością zgłębiać tajniki taijiquan. W przypadku, gdy nie uchwycimy istoty praktyki, stracimy okazję głębszego rozumienie postaw i ruchu, poprzestając na powierzchowności.
Szczególną uwagę powinniśmy skupić na prowadzeniu 'chansi', połączonym ruchu ciała prowadzonym z centrum. W przeciwnym wypadku prowadzi to do nieefektywnych przemian rozdzielenia ruchu i utraty jedności będącej podstawą osiągania Taihe (wielkiej harmonii ciała i umysłu)
Dobrze jest pogłębiać swoja wiedzę o teorii będącej podstawą Taijiquan. Czytaj ksiażki i opracowania. Łatwiej jest praktykować, gdy mamy głębszą wiedzę na ten temat.