Informacje i zmiany

25.12.2016

Weekendowa Szkoła Chen

Podane zostały rodzaje treningowych spotkań i idea "Weekendowej Szkoły Chen"
oraz
prowadzonych w jej ramach comiesięcznych "Intensywnych Warsztatów Treningowych"
Styczniowe warsztaty info ->>