Taijiquan

Chen taijiquan

mistrz chen
Od czasu Yang Luchana, gdy taijiquan wyszło poza obręb rodziny Chen, zaczęły się modyfikacje i podziały na style Chen, Yang, Wu, Sun i inne (więcej o tym w rozdziale "Historia - Podział na style).

Zasadniczo jednak taijiquan jest jedno. Tam gdzie realizowana jest podstawowa zasada prowadzenia ruchu z Centrum i wynikające z niej uwarunkowania struktury i ruchu zgodnie z przepływem Qi, mamy do czynienia z prawdziwa sztuką. Tam gdzie jest odstępstwo od tej zasady, to nie jest prawdziwe taijiquan.
Techniki takie czy inne nie są istotne. Powolność i szybkość nie są kryterium poprawności. Jeśli trzeba poruszamy się wolno, jeśli trzeba, bardzo szybko. Style same w sobie są tyle warte, na ile ci co ich nauczają rozumieją i realizują ww. zasady.

Chen taijiquan to najstarszy i najbogatszy styl taijiquan, z niego wywodzą się wszystkie inne style. Dużą wagę przywiązuje się do tradycyjnych wartości moralnych wśród uczniów tzw. wude (cnoty wojownika).
Jest to kompletna sztuka walki. Cały system tworzy spójna i logiczną drogę do realizacji celu, jakim jest mistrzostwo w sztukach walki.

Forma podstawowa tzw laojia yilu, stanowi bazę systemu. Ćwicząc ją poznajemy zasady ruchu i krążenia energii w ciele. Ponadto Mistrz Chen Xiaowang opracował w latach siedemdziesiątych XX w. zestaw ćwiczeń podstawowych chansi gong, oraz krótka 19 ruchową formę, które doskonale wprowadzają do nauki całego systemu

Druga forma tzw. "wybuchowych" pięści rozwija siłę, dynamikę i szybkość niezbędną do skutecznej konfrontacji w walce.

Trening w parach, od formalnych cwiczeń tuishou (pchające ręce) do swobodnego quasi sparingu (sanshou) przygotowuje do kontrolowania Centrum i Qi przeciwnika.

Budując siłę i elastyczność stawów i ścięgien poprzez stosowane w systemie przyrządy i ćwiczenia wzmacniające, oraz poznając techniki dźwigni i zablokowań qinna, adept chen taijiquan zyskuje rzeczywistą umiejętność w sztuce walki. To tak jak wyposażenie żołnierza w ostrą amunicję. Bez odpowiedniej siły stawów, elastyczności ścięgien i znajomości qinna nasze techniki, aczkolwiek piękne i harmonijne, nie będą skuteczne.

Dodatkowym elementem wzbogacającym trening są formy z tradycyjną bronią. Ich praktyka walnie przyczynia się do budowy tzw. "ciała taiji", z mocnym Centrum, elastycznego i w pełni kontrolującego równowagę i swobodny przepływ Qi.