Stowarzyszenie

                     logo wctap 

    WORLD CHEN XIAOWANG TAIJIQUAN ASSOCIATION - POLAND

WCTAP jest częścią światowej organizacji WCTA założonej przez Mistrza Chen Xiaowanga i działającej już w ponad 20 krajach świata. Zostało powołane przez upoważnionych przez mistrza przedstawicieli WCTA w Polsce. certyfikat
WCTA-Poland uzyskało upoważnienie-certyfikat od Mistrza na reprezentowanie go, używanie logo organizacji, oraz posługiwanie się jego imieniem i wizerunkiem w celu promocji chen taijiquan w Polsce. Również zadaniem Stowarzyszenie WCTAP jest ochrona prawna i ew. wyrażanie zgody w imieniu mistrza, na używanie ww. atrybutów przez inne osoby i organizacje.

Przedstawiciele mistrza Chen Xiaowanga w Polsce

  • Jarosław Jodzis
  • Marek Balinski
  • Jaromir Śniegowski


W serwisach internetowych, artykułach, publikacjach, medialnych wystąpieniach i opracowaniach, w promocji swoich zajęć i organizacji, prawo do używania nazwy, logo WCTA, posługiwania się imieniem i wizerunkiem Mistrza  mają tylko wymienione wyżej osoby i osoby przez nie upoważnione.

W ramach WCTAP zamierzamy:

  • Redagować wspólny portal internetowy
  • Wydawać biuletyn/informator o stylu i ośrodkach w Polsce
  • Organizować seminaria i obozy z Mistrzem Chen Xiaowangiem i jego zaawansowanymi uczniami
  • Prowadzić działalność wydawniczą i reklamową dotyczącą chen taijiquan
  • Kształtować właściwy wizerunek tej sztuki w Polsce


Mistrz Chen Xiaowang przyjeżdża do Polski od 1999 r. Powstają nowe grupy i ośrodki. Chen taijiquan zaczyna rozwijać się coraz dynamiczniej. Wspólna organizacja ma na celu uporządkowanie tego rozwoju i nadanie mu kierunku zgodnie z intencjami naszego Mistrza. Pragniemy, aby organizacja nasza działała na jasnych i czytelnych zasadach z niezbędnym minimum, potrzebnych do wzajemnej współpracy, uregulowań.

Warte podkreślenie są dwie istotne dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień zasady:

  • Osoby prowadzące grupy, pragnące wykorzystywać do promocji swoich zajęć logo, imię, bądź wizerunek Mistrza Chen Xiaowanga, powinny uzyskać na to zgodę jego samego lub jego przedstawicieli 
  • Organizacją ponad regionalnych seminariów, warsztatów i obozów z Mistrzem i innymi Nauczycielami w ramach WCTA, zajmują się przedstawiciele mistrza.


Planujemy zgodnie z sugestią Mistrza dążyć do tego, aby osobami odpowiedzialnymi za rozwój i poziom nauczania były osoby najbardziej zaangażowane w treningu, dla których najważniejsze jest zgłębianie zasad taijiquan i jak najczęstszy kontakt z Mistrzem. Chcemy uniknąć sytuacji, gdy kila osób walczy między sobą o pozycje i próbuje kształtować własny, nie zawsze zgodny z ideą Mistrza, wizerunek chen taijiquan.

Stopniowo będziemy zmierzać w kierunku powstania Akademii Chen Taijiquan gdzie wydawane przez Mistrza certyfikaty określą zakres kompetencji osób pragnących formalnie nauczać tego stylu w całej organizacji WCTA.
Nie oznacza to, że nauczać będą mogły tylko osoby z certyfikatem. Na pewno wiele będzie grup i instruktorów z różnych powodów nie posiadających tego potwierdzenia swoich kompetencji. Pragniemy jednak, aby autorytet Mistrza wspierał rzetelną wiedzę, zapewniał wysoki poziom nauczania i niejako obligował nauczających do podnoszenia poziomu swoich umiejętności.